Giỏ hàng

ĂN XANH CẢI THIỆN TIỂU ĐƯỜNG, BỎ HOÀN TOÀN THUỐC

Thật tuyệt vời 10 ngày ăn xanh chữa lành theo thực đơn 28 ngày của Emma Pham Kitchen, tôi đã bỏ hoàn toàn thuốc và cũng không phải tiêm insulin 16 đơn vị nữa, cám ơn Emma và team Emma rất rất nhiều ạ, tôi đang tiếp tục và theo dõi lắng nghe cơ thể mình