Giỏ hàng

THỰC ĐƠN 14 NGÀY

GIẢM 1,2KG, BỤNG XẸP TRÔNG THẤY RÕ
6 NGÀY GIẢM 1KG VỚI THỰC ĐƠN 14 NGÀY
GIẢM 3 KG VỚI THỰC ĐƠN 14 NGÀY
GIẢM 4KG MỠ VỚI THỰC ĐƠN 14 NGÀY