Giỏ hàng

DETOX CẢI THIỆN CÂN NẶNG

ROLIE Việt Nam xin mời các bạn tham khảo thêm về cảm nhận của khách hàng khi tham gia gói Thực đơn detox. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng của sản phẩm, và những phản hồi này chính là niềm tin và động lực giúp ROLIE Việt Nam càng ngày càng vươn xa, giúp được nhiều hơn quý khách hàng có thể làm chủ được sức khỏe của mình.

 

Bạn Nguyen Mung chia sẻ  rằng:

 

Lại là em đây, thực hành thực đơn 10 ngày tái tạo năng lượng đến ngày thứ 8 rồi.

Giảm 5cm vòng bụng, chắc đo lúc đang trướng bụng

Giảm 63,5kg còn 61,8kg

Nhẹ người, nhẹ đầu, không có bị đói dù không thực hiện được 100% theo thực đơn. Thỉnh thoảng có nhón vụng múi mít hay miếng chả lụa trong bữa cơm cho gia đình.

Trên đây là cảm nhận của bạn Nguyen Mung sau khi sử dụng Thực đơn detox của Rolie, các bạn có thể truy cập đường link dưới đây để đọc bài cảm nhận của bạn ấy nhé:

Cảm nhận của bạn Nguyen Mung