Giỏ hàng

GIẢM CÂN 21 NGÀY

BẤT NGỜ GIẢM 2 KG - VỚI THỰC ĐƠN 21 NGÀY
GIẢM 2,5KG SAU 8 NGÀY - VỚI THỰC ĐƠN GIẢM CÂN 21 NGÀY
TỪ 62KG GIẢM CÒN 55.1kg VỚI THỰC ĐƠN 21 NGÀY