Giỏ hàng

Danh mục feedback mẹ bỉm sữa

SAU 40 NGÀY GIẢM ĐƯỢC 10 KG
Giảm được 8,5 ký, da hồng hào trắng sáng, và bản thân tự tin vui vẻ lên hẳn
Mẹ bỉm sữa sau 20 ngày eat clean giảm 4 kg, từ 63 kg -> 59 kg
Sau 14 ngày mẹ bỉm sữa giảm 3,5 kí lô mỡ thừa
Mẹ bỉm sữa giảm 3,5 kg, sữa đặc và nhiều
Mẹ bỉm sữa giảm 5 kg, đủ sữa cho bé ti
EAT CLEAN GIẢM CÂN HIỆU QUẢ CHO MẸ BỈM SỮA
Thực đơn bỉm sữa giảm 3kg, dư sữa cho bé bú
Mẹ bỉm sữa giảm 4 kg, chất lượng sữa không giảm
1 2 3 5 SAU